Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Eurobarometre verilerine göre, Bulgaristan vatandaşlarının çoğunluğu -% 85’i ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünüyor. AB’de, vatandaşların  % 63’ü ülkelerindeki yolsuzluk konusunda aynı görüşü paylaşıyor.

Ankete katılan Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 68’ine ve Avrupalıların yüzde 44’üne göre, yolsuzluklara karışan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi beklenemez.

Bulgaristan vatandaşlarının % 46’sı parti finansmanını en yaygın yolsuzluk türü olarak nitelendirdi. Ankete katılan Bulgaristan vatandaşının %12’si, idarenin onlardan şahsen rüşvet istediğini söylerken, Avrupa’da bu yanıtı verenlerin oranı % 5.

Vatandaşlarımızın % 49’u, son 3 yılda yolsuzluklarının kamu ihalelerini alımlarını kazanmalarını engel olduğunu ileri sürdü. AB’de bu cevabı ankete katılanların % 30’u verdi.

 

BNR

Reklamlar