Yaşam

Bulgaristan vatandaşları mutlu ama maaşından memnun değil

Yıl sonunda genelde insanların eski yılı nasıl uğurladıkları, yeni yılı ne gibi beklentilerle karşıladıklarını inceleyen bir çok araştırma yapılır. Bu yıl ‘Trend’ araştırma merkezinin öne sürdüğü sonuçlar dikkat çekti. Bu araştırmaya göre iki yılın sınırında Bulgaristan vatandaşlarının yaklaşık %60’ı kendini mutlu hissediyor, ancak yaklaşık aynı oran da maddi durumundan memnun değildir. Araştırma mutluluk ve yaş arasında güçlü bir bağlantı olduğunu tespit ediyor. Mutlu olanların sayısı gençler arasında en fazla. Yaşlar ilerledikçe mutlu olanların payı yavaş yavaş azalıyor. Bundan başka kendini mutlu olarak niteleyenlerin çoğu daha yüksek gelirli ve daha iyi eğitimlilerdir.

Yaşamdan memnuniyet söz konusu olunca ankete katılanların sadece %10’u tamamen memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Günümüzde vatandaşlarımızın %60’ının fazlası yaşam standartlarından memnun değil. Burada %54’ünün durumunun önümüzdeki yıl değişmesini beklememeleri rahatsız edicidir. Durumlarının gelecek yıl iyileşmesini bekleyen iyimserlerin oranı %21. En karamsarların oranı %16, onlar önümüzdeki yılda maddi durumlarının daha da kötüleşeceği görüşünü paylaşıyorlar. Yaşam standardının değişmesi beklentileri de yaşa göre değişiyor. 18-39 yaş arasındakiler çok daha iyimser, 60 yaşın üstündekilerin üçte ikisi hiç bir değişiklik beklemiyorlar.

Araştırmada yeri ile güvenlik duyguları da yer alıyor. Hem kendinin hem yakınlarının iş yeri ile ilgili beklentiler sorulunca, deneklerin sadece %8’i hane üyeleri arasında işten çıkarılacağını tahmin ediyor. Yüzde 9’u gelecek 12 ay içinden işsiz kalacağını düşünüyor.

‘Trend’ ajansından ankete katılanların %37’si çalışmadıklarını izah ederken, bunların çoğunun emekli olduğunu da ekliyor. Bulgaristan vatandaşının beşte biri tasarruf ettiği parası olduğunu paylaşırken, deneklerin yarısı 500 ila 1000 Avro (1000 ila 2000 leva) arasında geliri olsaydı iyi yaşayacağını söylüyor. Analiz yapan uzmanlara göre beklenen maaş iş piyasasının gerçeklerini yansıtmaktadır. Başkent Sofya’da oturanların dörtte biri (ki başkentte gelirler en yüksektir) 2500 levanın (1250 Avro) üstünde maaş almak istiyor.

Araştırmada bir başka önemli nokta da vatandaşların güvenlik ile ilgili sorunu olduğunda, üçte birinin üstünde polise başvurmayı değil, yakınlarını aramayı yeğledikleridir. Benzer sorunun çözümünde deneklerin %58’i polise güvendiklerini ifade ediyorlar. ​

 

Türkçesi: Müjgan Baharova
BNR

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × three =