Yaşam

Bulgaristan Vatandaşları Avrupa Ülkelerinde Çalışmayı Tercih Ediyor

AFIS ajansının yaptığı ankete göre, Bulgaristan’da mevcut adresi olan neredeyse her üç Bulgaristan vatandaşı (% 29) başka bir AB ülkesinde çalıştı veya son 5 yıl boyunca orada çalışan akrabaları var.

Yetişkin nüfusun neredeyse üçte birinin geçici olarak veya kalıcı olarak daha geniş Avrupa işgücü piyasasına girdiği gözlemlenmektedir. Mecazi anlamda, Bulgaristan vatandaşları sınırın her iki tarafında duruyor ve belirli bir yıl, mevsim veya aylık durumlarına göre, önemli bir kısmı ya burada ya da Avrupa’nın başka bir bölgesindedir.

Şahsen veya hanenizin başka bir üyesi son 5 yıldır Avrupa Birliği ülkelerinde çalışıyor mu?

-Evet,%18.9

-Evet, iki kişi %6,8


-Evet, üç kişi %1.7

-Evet, dört kişi %1.3

-Evet, dörtten fazla kişi %0.3

-Hayır, %67,6

-Cevap yok %3.4


Akrabalar, akranlar ve arkadaşlar arasında paylaşılan deneyim, kişisel çıkarlar ve nedenler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Çalışma çağındaki nüfusta, tablo şu şekildedir: AB’de çalışan bir aile üyesi olanların %53’ü AB’ye kalıcı olarak (%27) veya geçici olarak (%26) ve %12’ye göç etme niyetindedir. Bu tür iki veya daha fazla hane üyesi olanlarda, örneklerini takip etme niyeti daha kategorik bir biçimde daha yaygındır – toplam %61’i göç etmek niyetinde olup,%35’i kalıcıdır.

Yukarıda belirtilen %29 “Avrupalı Bulgarlar” arasında,%28.7’den fazlası (yani tüm yetişkin vatandaşların %9’u) Avrupa’da kişisel olarak çalışmıştır ancak şu anda Bulgaristan’da bulunmaktadır. Bu, net akışın hala dışarıda olduğu anlamına gelir – periyodik olarak göç ettiklerinden daha küçük bir kısmı geri dönmektedir.
Hangi şartlar altında “Avrupalılaştırılmış Bulgarlar” Bulgaristan’da tekrar çalışmayı tercih eder? İlk faktör işgücü maliyetidir.

Sizce, Bulgaristan göçmeni kalıcı olarak geri dönmek için Bulgaristan’da kaç leva maaşa çalışır

En az 1000 leva %16,5

En az 1500 leva %34,1


En az 2000 leva %28.6

En az 2500 leva %13,2

3000 levadan fazla %4.4

Sadece daha yüksek kazanç için geri gelmez % 3.3

Bu değerler, araştırmanın kişisel aile gelirine göre izlenirse, yaklaşık iki ile bir oranında pozitif bir korelasyon gözlenmektedir. Başka bir deyişle, öngörülebilir gelecekte ücretlerin iki katına çıkarılması, ülkedeki emek arzını yaklaşık 4 milyona (1989’da olduğu gibi) artıracaktır.


Göç etmeyi etkileyen diğer faktörlere gelince, onu zayıflatma eğilimindedir. “Deneyiminiz ve akrabalarınızın deneyimleri neler gösteriyor? Vatandaşımız, Avrupa vatandaşıyla aynı iş için aynı maaş alıyor mu?” sorusuna, % 81’i “çoğu zaman daha az alıyorlar”, %14’ü “çoğu zaman hiçbir fark yoktur” ve yalnızca %2’si “çoğu zaman daha fazla alıyorlar” yanıtını verdi.

Bildirilen eşit ücret ilkesine rağmen, başka bir ülkeye göç etmekle, kişi sosyal sermayesinin büyük bir bölümünü kaybeder – statüsünü, temaslarını, yerel dilde çıkarlarını savunma fırsatını, sendika üyeliğini, aile desteğini v.s.

İşgücü göçmeninin Avrupa menşeli ülkelerdeki yeteneklerini ortaya çıkardığı davaların payının çok düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Açıkçası, daha elverişli sosyal çevre ve kariyer, emek göçü için ana nedenler arasında değildir.

 

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

three + eleven =