Haberler Siyaset

Bulgaristan Cumhurbaşkanının Mesajı

YENİ BULGARİSTAN İÇİN MESAJ
Sevgili hemşehrilerim,
2020 Bulgar uyandırma çağrısının yılıydı. Hükümete ve Meclise güven çöktü. Pandemiye ve boğulan ifade özgürlüğüne rağmen Bulgarlar sokaklara döküldü ve değişim iradelerini güçlü bir şekilde ilan etti. İnsanlar ′′ Goons, out!” diyerek Bulgaristan ‘ ın geleceğini kendi ellerine almak istediler. Yeni siyasi partiler ve hareketler ortaya çıktı.
Nisan ayında yapılan milletvekili seçimleri, vatandaşların bugünkü iktidar modelini kabul etmeleri ya da reddetmeleri ikileminin önüne geçti: taban ve perde arkası, baskıcı ve yozlaşmış, israfçı ve sıradan Bulgarlara haksızlık.
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı dönemimizin başlangıcından bu yana Başbakanlık elindeki güç ve çevresinden sıkı bir yüz çevresi olan bu modelin yardımcıları ile yüzleştik. Bu güç modeli, Bulgaristan’ın karşı karşıya olduğu feci sorunların çözülmesinde devletçiliğin çürümesine ve yetersizliğine yol açıyor: derin krizden ortaya çıkan; sürdürülebilir yüksek bir kalkınma seviyesine ulaşmak için kararlı reformlar, Bulgarların refahı ve güvenliğini artırıyor ve demografik çöküntüyü aşıyor; tam Avrupa entegrasyonu.
Dolayısıyla en önemli acil milli hedef devletçiliği güçlendirmektir. Onun başarısı, meşru bir meclisten ve sorumlu bir hükümetin, hukukun üstünlüğünü doğrulayan, yoğunlaştırılmış devasa kaynak ve gücü perde arkasındaki yolsuzlukları geçip vatandaşları hükümete geri döndürmesini gerektirir. Bu hedefe ulaşılmadan, herhangi bir yeni hükümet yapılandırması ve ekonomik ve sosyal politikaları oligarşinin esaretine düşecek ve başarısızlığa mahkum olmaya devam edecek ve ülke AB ‘ de son sırada yer alacak.
Yoksulluğu ve düzensizliği yenmek ve bölünmüş göçmen ailelerini toplamak için kurumsal krizi atlatmak ve ülkeyi hukuka geri getirmek için Bulgaristan ‘ ın bu ana hedefe ulaşma kararlılığı olan güçlü bir siyasi alternatife ihtiyacı var.
Bu olmazsa seçim sonrası partiler arasında her zamanki pazarlık ve yeni bir soygun ve durgunluk, iflas, yoksulluk, halk depresyonu ve hızlandırılmış göç.  Yeni meclisteki muhtemel durum göz önüne alındığında, milli birlik, milli kurtuluş, uzman kabinesi veya benzeri sözcüklerin zarif bahanesiyle perde arkası bir hükümete de ulaşılabilir.
Açık durum ve iyileşme sürecinin geri dönülmez olması için dayanıklı ve uzun süren çabalara olan ihtiyaç, Bayan Yotova ve Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ikinci dönem aday olmak niyetimizi duyurmayı görev olarak görüyoruz. Adayı yetiştirme şekli hukuk döneminde belli olacak.
Görev süremizin dört yılında 2016 ilke ile iddia edilenlerden çekilmedik. Hukuk, adalet ve dayanışma hakkındaki inançlarımızla, günümüzün güç modelini değiştirmek ve Bulgaristan ‘ ın modern kalkınması için koşulları oluşturmak için halkın çabalarını birleştirmeye devam edeceğiz:
Adil ve uygun fiyatlı seçim garantisi
Adil seçimler demokrasinin temelidir. Seçim Kanunu ‘ nun acil reformları ve seçim sürecine güvenini garanti etme iradesi ve yüksek seçmen katılımına ihtiyaç vardır:
• Seçmen listelerinin güncellenmesi;
Oy pusulası sayma ve oluşturma protokollerinin gerçek zamanlarında CCTV ve yayın;
• % 100 makine oylaması;
• Yurt dışında Bulgarlara uzaktan oy vermek ve Barış yaratmak ′′ Yurtdışında “;
• Seçim idaresi işinde şeffaflık ve ′′ Bilgi Hizmeti “;
• Seçim kampanyasında medya kapsamına adil erişim.
Yeni bir yönetim türünün radyasyonu – bütünlük ve yeterlilik sentezi
Geçtiğimiz on yıl, AB üyesi bir ülke ve çağdaş demokratik bir devlet kuralının ne olmaması gerektiğini gösterdi. Gelecekteki iktidarın ahlaki nitelikleri, kültürü ve yeterliliği kurumlara olan güvenin geri dönmesi, ülkeyi krizden çıkarmak ve Avrupa entegrasyonumuz için çok önemli olacaktır.
Bu nedenle seçmen güvenini kazanmış siyasi güçlere, yüksek yönetim pozisyonlarına aday adaylar açısından, Bütünlük, Profesyonellik ve Rekabet Paktı ‘ nın formülasyonu ve uygulanması konusunda uzlaşmaya sunuyoruz.
Devletliği ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek
Anayasal ve yasal değişiklikler uygulanması sağlanır:
• Devlet hükümetine sivil haklar ve sivil katılım;
• Adalet ve kamu menfaatinin hizmetinde bağımsız yargı, Hava Kuvvetlerinin yapısını ve işlevlerini optimize eden, etkili, sorumlu ve saygılı savcılık; hakimlere sadece hukuka itaat;
• Yetkililerin etkili bölünmesi ve kurumların güçlendirilmesi;
• Kanun çıkarma sürecinin şeffaflığı ve öngörülebilirliği ve lobici mevzuatı;
• Geliştirilmiş mülk koruma ve dürüst iş rekabeti;
• Siyasi aidiyet ve faillerin durumuna bakmadan yolsuzluk peşinde koşmak. Böyle bir şey olmazsa, hiçbir sonraki iktidar gücü bir dokunulmazlık kaynağı olarak algılamaya devam edebilir, ahlaksız yönetim modeli ve oligarşi üremeye devam eder;
• Kamu makamlarının ve güvenlik yapılarının toplum ve devlet egemenliği yararına çalışması.
Şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmaları genişletmek ve güç ve hırsızlık kötüye kullanımı.
• Hükümet harcamalarında beklenen etkilerin ve belirlenen hedeflere ulaşmak için raporların gerekçeli tahminlerinin sunumu;
• Bakanlar Kurulu ‘ nun kontrol organı olarak Parlamento rolünün güçlendirilmesi, blitz denetiminin de yerine getirilmesi. Millet Meclisi ‘ nin onayından sonra bütçe fazlalığı harcama;
• Kıdemli kamu pozisyonu ve bağlı kişilerde yasal geliri ile yaşam standardı arasında uyum sağlamak için etkili kontroller;
• Sivil kontrolün artırılması: gerçek elektronik yönetim, tüm kamu giderlerinin şeffaflığı ve hesaplanabilirliği, belirli bir finansal eşiğin üzerinde kamu satın alma komitelerinin çalışmasının yanı sıra Rekabet Koruma Komisyonu toplantılarının da güncel olarak yayınlanması tüm imtiyaz sözleşmeleri ve ilhaklar; BBI kredi portföyünü aydınlatan;
• Devlet şirketlerinin, partilerin iç sözleşmelere (ev içi), ödemelerinin yanı sıra sözleşmelere kadar tüm sözleşme ve sözleşmelerin yayınlanması. İç sözleşmelerin kapsamı ve hacmini sınırlandırmak;
• Bulgaristan Cumhuriyeti ‘ ndeki projelerin belirlenmesinde, projelerin sadece fonların absorbe edilmesine değil, ülkeyi modernize etmesine yardımcı olabilecek projelerin belirlenmesinde açık kriterler ve reklamlar.
Medya mülkiyet şeffaflığı, kamu medyasının iktidardan mali bağımsızlığı ve mesleki ve etik standartlara uygunluğu yoluyla ifade özgürlüğünün garanti edilmesi.
İktisadi, sağlık, eğitici ve sosyal politikalara karşı tutumumuz eskisi gibi belirleyecek: bireyin, toplumun ve Bulgar doğasına olan faydalarına göre.
Adaylığımızın bu erken duyurusu, siyasi aktörlerin stratejik niyetlerini ilan etmelerinde kendilerini belirlenen ilke ve önceliklere karşı konumlandırmalarını sağlamaktadır ve bu da Bulgar seçmenlerin statüko ile alternatif arasında bilgilendirici seçimler yapmalarına yardımcı olacaktır.
Mevcut mesaj, dönemimiz boyunca öncülük ettiğimiz inançlarımızı ve yeni Bulgaristan için çalışmaya devam etme isteğimizi ifade ediyor. Bu değişiklikler olmadan ülkemizin büyük potansiyelinin kullanılamayacağına ikna olduk. Eğitim, sağlık, sosyal alan, kültür ve ruhsallık, güvenlik, girişimciliği teşvik eden ve yatırımları teşvik eden, üretkenliği artıran, üretkenliği artıran, üretkenliği artıran; bilime, yeniliğe dayalı yeşil bir ekonomi geliştiren, geliştiren geri dönülemez vakıflardır. ve dijitalleşme.
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak, devlete güvenin geri getirilmesi, olumsuz eğilimleri kırılması, yoksulluğu ve ilgisizliği yenmesi ve Avrupa ailesindeki nezih yerimizi ve geleceğimizi garantilemesi için toplumu bu kilit öncelikler etrafında bir araya getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

eighteen − 1 =