Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında ülkenin 2023-2053 dönemi için enerji sektörünün gelişimine yönelik stratejik vizyonu onayladı.

Bu strateji ile Bulgaristan’ın bölgede elektrik üretimi ve ihracatı konusunda lider kalması amaçlanıyor.

Belgede, 2030 yılına kadar yerli linyit kömürlerinin kullanılmasına ve bunların kullanımının birkaç etapta azaltılması ve 2038 yılına durdurulmasına yer veriliyor.

Ayrıca nükleer santralde kullanımı durduracak reaktörleri değiştirmek için dört yeni reaktör kurulması gerekecek.

Bu reaktörlerin ikisi “Kozloduy” Nükleer Elektrik Santrali’nde, diğer ikisi de Belene Nükleer Elektrik Santrali’nde olması öngörülüyor.

Bunun dışında fotovoltaik, rüzgar ve hidroelektrik enerjisine de vurgu yapılıyor.

Gelecekte hidrojen üretimine önemli yer veriliyor, böylece Bulgaristan’ın doğalgaz ithalatı bağımlılığı da azaltılmış olacak.

Yeni enerji stratejisinde yer alan bütün projelerin tahmini tutarı yaklaşık 46 milyar avro.

 

BNR

Reklamlar