Son dönemde yaşanan parti birleşmesi tartışmalarını değerlendiren HŞHP Kurucu Başkanı Kasım Dal, bu tür çıkışların amacı spekülasyondan öte gitmeyeceğini belirterek, birleşme mevzularının çakma olduğunu vurguladı.

Kasım Dal:

“Son günlerde yine “birleşin” konusu ortaya atılmış olup benim ismim de Bal-Göç Onursal Başkanı Sn. Turhan Gençoğlu tarafından zikredilmiş diye duyumlar alıyorum, defaten bu tür spekulasyonlara cevap verdim. Yine diyorum ve tekrarlıyorum bu tür çıkışların amacı spekülasyondan öte gitmez. Öncelikle sormamız lazım ne değişti diğerlerinde ? Ne oldu ki bu konu şimdi gündeme ısıtılıp ısıtılıp servis ediliyor?
Son kez bilinsin ki Hürriyet ve Şeref Halk Partisi kurucu başkan ve başkan yardımcısı olarak şunları beyan ediyorum: Hiç bir şekilde bu ortaya atılan çakma birleşme mevzuları ile HŞHP Gen. Başkanı Sn. Doç.Dr. Orhan İsmilov tarafından ve şahsım dahil Sn.Turhan Gençoğlu ile görüşmüş değildir.

Bize oy verenlerin onuru ve haysiyeti ile pazarlık etmeyiz

Kaldı ki  bize kimse şunu veya bunu dayatamaz, boşaltın ya da bir partiden diğerine geçiş, müzakere edin, dökülün ya da taşıma yapın diye müzakerelerde bulunulmamıştır. Bu tür apolitik spekulatif teklifleri Hürriyetimiz ve Şerefimiz uğruna zaten kayda dahi almayız.  Bu söylentilere istinaden Biz Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) olarak 02 Aralık 2017 tarihinde Eski Cuma (Tırgovişte) şehrinde Ulusal Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda aldığımız karar çok açık ve nettir, bunu bazı kişiler her ne kadar mahsusuz anlamazdan ve duymazdan gelse de biz yolumuza yalnız devam ediyoruz, bunu da defaten net ifade ettiğimizi düşünüyorum. Parti tüzüğümüze ve Eski Cumada alınan kararlara sırt çevirmeden orada ne yazıldı ise buna sadık kalıp Bulgaristan da son yapılan seçimlerde bizim de HŞHP olarak koalisyon ortağı olduğu Dost Birliği’ne oy veren 120.000 kişinin bize vermiş oldukları güven oylarını kimseye teslim etmeyeceğimizi açıkça ve sorumlulukla beyan ediyoruz.  Biz bu 120.000 insanımızın son seçimlerde bazı kişilere kırmızı karton çıkardıkları için onların onuru ve haysiyeti ile pazarlık etmeyiz, Bazı kendi benliğini  kaybetmiş Höh “İş Adamları” çıkarlarını korumak için durumdan faydalanmak istedikleri aşikardır. Kısaca onlara tavsiyemiz hadi başka kapıya diyoruz.

HŞHP tek başına yoluna devam ediyor

Biz HŞHP olarak siyasi hayatımıza tek parti olarak devam ediyoruz ve bu doğrultuda tüm Bulgaristan da yaşayan çeşitli etnisitelerin haklarını korumaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Hürriyet ve Şeref Halk Partisine güven oyu vermiş olduğu Halkımızın oyları katiyen pazarlık konusu olamaz olmayacakta.”

 

Ajans Bulgaristan

Reklamlar