BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

Kovid-19’un ekonomiye etkilerini azaltmak, üretimi ve istihdamı korumak amacıyla, vergi, resim, harç, öğrenim kredisi, SGK primi, su-atık su bedeli gibi alacakları yapılandıran, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan vb. önem düzenlemeler içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

Kanun kapsamına giren alacaklar tür, dönem ve alacaklı idareler itibarıyla belirlenmektedir. Kanun, 30.4.2021 öncesi dönemlere ait;
– Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin vergi cezaları ile gecikme zam ve faizlerini

– Tütün, Hıfzıssıhha Kanunu ve üst kurul para cezaları hariç idari para cezalarını

– Adli para cezaları hariç 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen öğrenim kredileri, ecrimiller gibi borçları

– SGK primleri, para cezaları, gecikme cezası, zammı ve faizlerini

– Belediyelerin vergi alacaklarını, ücret ve su alacaklarını

kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu hariç kapsamdaki diğer idarelerin kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir. Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında,
– Borç asıllarının tamamının,

– Gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenen tutarın,

– Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin

ödenmesi koşuluyla vergi cezalarının, gecikme zammı ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanun kapsamında yapılan Yİ-ÜFE ile güncelleme işleminde esas alınan oranlar, 1.11.2016 tarihine kadar yurt içi üretici fiyat endeksinin aylık değişim oranları, bu tarihten sonra ise aylık % 0,35 yıllık % 4,2 oranı şeklinde belirlenmiştir.

Dolayısıyla yıllık %19,2 ye tekabül eden gecikme zam ve faizleri yerine çok daha düşük oranda bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış alacaklar için yargılama aşamaları ve verilmiş kararlar dikkate alınarak farklı oranlarda ödenecek tutarlar belirlenmiştir.

Örneğin, ilk derece yargı yerinde dava açma süresi geçmemiş ya da açılan dava henüz karara bağlanmamışsa,

– Vergi aslının %50’si

– Gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenen tutar

ödenecek, kalan vergi aslı, vergi cezaları, gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilecektir.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla incelemesi devam eden mükellefler için de yapılandırma imkânı sağlanmaktadır. Mükellefler işlemlerin tamamlanmasından sonra Kanundan yararlanabilecektir. Bu durumda kendilerine yapılacak tebligat üzerine başvurarak,

– Vergi aslının %50’sini

– Gecikme faizi/zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenen tutarı

ödemeleri halinde, kalan vergi aslı, vergi cezaları, gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Mükelleflerin, 2016 ila 2020 yıllarına ait,

– Gelir vergisi matrahlarını,

– Kurumlar vergisi matrahlarını,

– Gelir/kurumlar stopaj vergilerini,

– Katma değer vergilerini

Kanunda öngörülen oranlarda ya da asgari tutarlarda artırmaları ve belirli bir oranda vergi ödemeleri şartıyla, artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleri ile sınırlı olmak üzere haklarında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda;
– İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara,

– Kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtiaya, makine, teçhizat, demirbaşlara,

– Kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara,

ilişkin kayıtlar düzeltilebilecektir.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılması düzenlenmektedir.
Muhtelif düzenlemeler yer almaktadır. Maddenin ilk üç fıkrasında; Sosyal Güvenlik Kurumunun;
– İş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve

– Emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları ile

-Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık olarak, sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacaklarının

 yapılandırılması düzenlenmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliğinin aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borçlarının yapılandırılması düzenlenmektedir.

Maddenin beşinci fıkrasıyla da, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin üyelerinden olan aidat borçları ile odaların birlik payı borçlarının yapılandırılması düzenlenmektedir.

Kamuoyunca sicil affı olarak bilinen düzenleme ile, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılmaktadır.
Daha detaylı bilgi için;

ss265.pdf erişimi için tıklayın

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent

Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili

Reklamlar