Yaşam

Avrupa Konseyi, Bulgaristan’ın Romanlara yaklaşımını değiştirmesini istiyor

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, Bulgaristan’daki Romanlara yönelik tutum hakkında Bakanlar Konseyi’ne görüşünü içeren bir belge sundu. Belge, Sofya’da izinsiz yerleşen Romanların tahliyesi davasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 2012 yılında verdiği karar ile ilgilidir.

Mijatoviç, zorla tahliyelerin çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabileceğini ve önlenmesi gerektiğini belirtiyor.

BTA bildirdi: Mijatoviç, toplumun karşı çıkması sebebiyle, Romanların sosyal konutlara ulaşımının önünde çok engel olduğunu iddia ederken, yaklaşımda değişiklik istiyor.

BNR