Ekonomi

AB ülkeleri ile yapılan ticarette artış izleniyor

Ulusal İstatistik Kurumu NSİ verilerine göre 2019 yılının Ocak ile Ekim ayları arasındaki dönemde Bulgaristan’ın AB ülkelerine yönelik ihracatı16 710 milyon avroyu bularak 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 oranında arttı.

Bulgaristan’dan mal ithal eden başlıca ülkeler olan Almanya, Romanya, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Belçika, ihracatın yüzde 66,2’lik bölümünü teşkil ediyor.

Aynı zamanda Bulgaristan’ın yaptığı ithalatyüzde 2,6 oranında artarak 17 442 milyon avroyu buldu.

Almanya, İtalya, Romanya, Yunanistan ve İspanya’dan ithal edilen malların toplam değeri en büyüktür.

Anılan dönemde Bulgaristan’ın AB ile ticaret bilançosu 732 milyon avro tutarında açık veriyor.

 

BNR