15 Nisan ile 10 Mayıs arasındaki dönemde tütün üreticileri, geçen yıllarda teslim edilip ödenmeyen ürün için tazminat şekli olan “De minimis” devlet desteği için başvurabiliyorlar.

Başvuru sahiplerinden Tarım Bakanlığı’nın 2019 Tütün Üreticileri Sicili’nde kayıtlı olmaları şartı aranacak.

Gerçek kişiler, tek kişilik ticaret şirketleri, tüzel kişiler ve kooperatifler destekten faydalanma hakkına sahiptir.

Üreticiler, 2010 tütün hasadı için “İsperih BT” AD ile, 2016 hasadı için ise “Leaf Tabaco A. Mihailidis” AD şirketi ile ham tütün alım sözleşmeşi ve teslim-tesellüm ptrotokolü ibraz etmeli. Belgeler “Tarım” Devlet Fonu il müdürlüklerinde alınacak. Desteğin ödenmesi süresi 22 Mayıs günü dolacak.

 

 

BNR

Reklamlar