Ekonomi Haberler

Ülkedeki dini kuruluşlara 40 milyon leva tahsis edildi

2020 Bütçe taslağında ülkedeki dini kuruluşlara 40 milyon leva tahsis edildi. Bütçe Meclis Komisyonu üyeleri, dini topluluklara ayrılan kaynaklarda dev artış olduğunu öne sürdü.

Kıyaslama yapmak gerekirse 2009’da dinlere sadece 1,5 milyon leva ayrıldı.

Bulgar Ortodoks Kilisesi ve Müslümanlar Diyaneti’ne ayrılan kaynakların tutarı, nüfus sayımında kendini Ortodoks veya Müslüman olarak tanımlayan kişi başına 10’ar leva prensibine göre belirlenir.

Ortodoks Kilisesi Sen Sinodu, hakkı olan toplam tutardan 10 milyon az istedi. Batı ve Orta Avrupa Metropoliti Antoniy şu açıklamada bulundu:

“Bulgar Ortodoks Kilisesi’ne mensup din adamlarının maaşları için 28 milyon, sermaye harcamaları için ise 5 milyon leva gerekli olacak”.

Müslümanlar diyanetine 5 milyon leva tahsis edildi. Başmüftülük Sözcüsü Celal Faik, bütün ülkede imamların maaşlarına yüzde 30 oranında zam getirilmesinin ardından maaş tutarlarının asgari ücret düzeyine ulaştığını bildirdi. Celal Faik şöyle konuştu:

“Tüm imamlara maaş bağlandı. Oysa daha önce 300 kadar imam gönüllü olarak, ücretsiz çalışıyordu”.

Bu arada toplumun yüzde 1 altında kalan bölümünün mensup olduğu dini inançların finansmanı ile ilgili kriterler henüz netleşmiş değil.

Bakanlar Kurulu nezdindeki Dinler Müdürlüğü tarafından kapatılma tehlikesi ile yüz yüze gelmemeleri için bu dini inançlara az 70’şer bin leva tahsis edilmesi çağrısı yapıldı.

 

BNR