Yorum

Şanslı №: 9

BGSAM

 

Hak ve Özgürlük davamızın devamı için kullanılacak bülten №  9

Demokrasinin öz anlamı hakların ve özgürlüklerin tanınması için: Bülten  №  9

 

Evrensel haklarımızın tanınması için: Bülten  №  9

Etnik azınlık haklarımızın tanınması için: Bülten  №  9

Adaletin ve hak eşitliğinin egemen olması için: Bülten  №  9

Herkese iş ve aş; yaşam standardına uygun emekli maaşı için:  Bülten  №  9

Özgür bir ortamda, korkusuz, endişesiz ve sınırsız mutluluk içinde büyük bir kardeş ailesinde karşılıklı hoşgörülü yaşamak için: Bülten  №  9

Demokraside hak ve özgürlüklerin güçlenmesi; daha yüksek bir uygarlık için: Bülten  №  9

Çağdaş medeniyette farklılıkların eşitliği ve bütünleşmesi için: Bülten  №  9

 

Hak ve Özgürlükler için senin kullanacağın isabetli bülten:  №  9

 

25 yıllık Geçiş Dönemini diri diri sandığa gömmek istiyorsak elinizi başka bültene sürme! Senin bültenin  №  9.

Dalkavuk, dalavereci, dolandırıcı, yalancı, sonradan görme tiplerden kullanmak istiyorsan senin bültenin №  9.

 Kooperatiflerimizi yok ettiler; fabrikalarımızı çökerttiler, bankalarımızı soydular, bizi evimizden yurdumuzdan kovdular. Haşama hakkı için senin bültenin №  9.

Kölelik değil, insan gibi yaşamak istedin, özgür olman için kullanacağın bülten №  9. Çocuklarının hak ve özgürlükleri, mutlu aile geleceğinizin bülteni  №  9

 

“ATAKA”- HÖH – BSP işbirliğine son vermek için bizim bültenimiz №  9

Yurdumuzda faşizan “Ataka” partisini sandıkta boğmak için hepimizin bülteni №  9

Ukrayna ve Kırım’da savaşa alkış tutyan Moskov uşağı “Ataka”yı bir kaşık suda boğmak için: Bülten №  9

Bulgaristan Türk, Pomak, Rom Müslümanlarını polis tuzağına düşüren, oyuna getiren, totaliter komünistlerin “eriterek yok etme politikasını 25 yıldır sürdüren”  “HÖH-DPS” partisi lider-ekibini, oligarşi-uşaklarını, yeni kopoyları ve yaltakları yargıda süründürmek, zindanda çürütmek ve yeniden özgür olmak için kullanılacak tek bülten: №  9

Komünist rejimin en tehlikeli uzantısı, Türk, Pomak, Rom, azınlıkların baş düşmanı, ayırımcı, doğal ve insan haklarını hiçe sayan, devlete kene gibi yapışmış ve içinden çökertmek isteyen, BSP partisini tarihe gömmek için kullanacağın bülten: №  9

Tütünlerinizi yollarda yakmak istemeyenler, tütün parasını zamanında almak isteyenler, çocuklarının okulda zorunlu ana dil okumasını isteyenler, iş arayanlar, emekli maaşlarına zam isteyenler sizin bitleniniz: №  9

 

“ATAKA”- HÖH – BSP işbirliğine son vermek için: №  9

İsimlerimizi değiştiren, bize faşist zulmü eden komünistlerle, onların devamcıları sosyalistlerle ve faşist piçleri “ATAKA” cılarla işbirliği yapan, ortak hükümet kuran HÖH- “ polis ajanı” liderlerine, yamaklarına ve hademelerine №  9 bülteni kullanarak hak etti dersi vermeliyiz.

HÖH – hainlerinin mezarı T.C.deki soydaşların oy sandıkları olacaktır. 25 yıl bizden oy alıp 4 defa iktidar olan ama hatırımızı sormayan, devleti soyan,  haklarımızı savunmayan, emellerimizi bize zehir eden HÖH-DPS soydaşlarına seçim sandıklarını tabut etme fırsatı bizimdir. Zaman bu zamandır! Bu fırsat kaçırılamaz! Bülten №  9 kullan! HÖH-DPS hainlerini mezara gönder! Bu şeref senin! Türklere, Pomaklara, Çingenelere ve tüm yoksul Bulgar halkına karşı soygun ve talanda birleşen “ATAKA” – HÖH – BSP üçlüsü işbirliğine son vermek isteyenlerin bülteni №  9.

Bulgaristan komünistlerinden kurtulmak için oy №  9

 

Komünistlikleri faşistlerin icadını fersah fersah geride bırakan ırk düşmanı, aşırı milliyetçi Bulgar komünistlerinden devleti, toplumu, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı kurtarmak için  yeni adımlar atmak istiyorsanız, sizin bülteniniz №  9

Güncel hayattaki korkuyu yenmek istiyorsanız, bülteniniz  №  9

Gizli polisin sizi izlemesini, üniformalı polislerin kapınıza dayanmasını istemiyorsanız sizin bülteniniz №  9

Hakkınızda dosya yapılmasını, bileklerinize kelepçe takılmasını, yargılanmadan hapse atılmanızı, işkence görmek istemiyorsanız sizin bülteniniz №  9

Kardeşlerinizin yaşadığı devletin tüm makamlarına, tüm katlarına yerleşmiş ve görevlerini bırakmayan sinsi ve intikamcı komünistlerin sokağa atılmasını ve yerlerine demokratların atanmasını istiyorsan kullanacağın bir tek bülten var: №  9

HÖH partisi hain liderliğinin köy ve kasabalarda görevlendirdiği ve sayıları toplam 500 olan kalın enselilerin halkımızın parasını çalmasını, sömürüden kurtulmayı, kredileri kendiniz kullanmayı, AB fonlarının talan etmesini önlemek istiyorsanız, baş aşağı gidişimizi durdurmak istiyorsanız kullanabileceğin bir tek bülten var: №  9

Komünistten sosyalist belki olabilir ama adam olmaz. Senin bültenin №  9

İsmimizi değiştiren, dilimizi ve dinimizi yasaklayan, mezar taşlarımızı kıranlara, camilerimizi taşlayanlara karşı en güçlü silahımız: Bülten№  9

 

Totaliter caniler amansızdı. Sen yumuşak yürekli olamazsın. Bülten  №  9

Biz onları sandığa gömeceğiz! Kullanacağın oy:  №  9

Türkçe konuşma cezalarını onlara ödeteceğiz. Bülten №  9

Sünnetsiz kalan çocuklarlımızın günahını onlara ödeteceğiz: Bülten №  9

Kestirmedikleri kurbanlarımızın günahını onlara ödeteceğiz: Bülten №  9

Kıldırmadıkları namazın, tutamadığımız orucun günahı onların boynuna. Bülten №  9

Türk doğup Türk olarak ölmek için oyumuz: №  9

Bulgaristan’da Türk ve Müslüman olarak yaşamak için oyumuz: №  9

 

Komünistlerin yaptıkları işkencelere karşı oyumuz№  9

 

Cezaevlerinde, hapishanelerde, hücrelerde, koğuşlarda kalan, en ağır işkenceleri gören 12 bin kardeşimizin ahtı için kullanacağın tek bülten var: №  9

“Belene” ölüm adasında kalan, sürgün edilen, kürek cezası çeken, ailesinden, yakınlarından ayrı kalan kardeşlerimizin ahtı için kullanacağın oy: №  9

25 yıldan beri tutuklanmayan, yargılanmayan, cezalarını çekmeyen ve başımıza yine püskül olan işkencecilerin mutlaka yargılanıp cezalandırılması için kullanılacak oy: №  9

“Soya Dönüş” zulmü katillerinin cezalandırılması için kullanacağın oy: №  9

HÖH partisi içindeki tüm hain, ajan, jurnalci, gammazcı, muhbir, dönek, dalkavuk, yalancı, dolandırıcı, dalavereci çetesinin partiden atılması, tutuklanması, yargılanması ve işledikleri tüm suçlar için kendilerinden hesap sorulması için kullanacağın oy: №  9

“Üçlü koalisyonlar” yıllarında devletin çökertilmesinde ve halkın sefil duruma düşürülmesinde parmağı olanların hepsinden yargı önünde hesap sorulması için kullanacağın oy: №  9

 

1984 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 zulmünün hesabının sorulması için: №  9

Totaliter zulüm yıllarında şehit düşenlerin hepsine anıt dikilmesi için: №  9

“Soya Dönüş” zulmüne karşı ulusal anıt dikilmesi için №  9

Bulgaristan Türk ve Müslümanlarının etnik kimliklerini ebediyen yaşatma davasına öz katkıda bulunmak için kullanılacak oy: №  9

1989 anti totaliter ulusal Türk ve Müslüman Ayaklanması Bulgar tarihinde şerefli yerini alması için bülten: №  9

Totalitarizme karşı mücadele kahramanlarımızın ödüllendirilmesi için: №  9

Totaliter rejime karşı mücadelede şehit düşenlerin isimlerinin ve soyadlarının köy, sokak, meydan, anaokulu, ilk ve ortaokullara verilmesi için: №  9

 

1979 – 1989 zulmüne, devlet baskı ve terörüne, sürgünlere, işkencelere hayır deyenlere inat oylar: №  9

 

1970–72 Pomak katliamının tanınması ve lanetlenmesini isteyenlerin oyu: №  9

Hiç bir şey unutulmadı ve unutulmayacak: Bülten №  9

Gotse Delçev (Nevrekop) şehrine yeni bir cami kurulması için: №  9

Zulme karşı Pomak ve Türk mücadele birliğinin ebediliği için: №  9

5 Ekim’de başlayacak yeni dayanışma ve beraberlik tarihimiz için: №  9

1970 – 1989 zulüm döneminin bir daha asla yaşanmaması için: №  9

 

Osmanlı “soy kırımcı” deyen L. Mestan’a inat oyumuz: №  9

 

Kişisel kariyer yapmak için tarihi çarpıtanlara inat oyumuz: №  9

Kişisel meslekte yükselmek için gerçekleri çarpıtanlara inat oyumuz: №  9

Kişisel uzmanlaşmak için halkımızı aldatanlara inat oyumuz: №  9

Kişisel zenginleşme hırsını tatmin etmek için dolandırıcılara himaye eden L. Mestan’a inat oyumuz: №  9

Kişisel kazanç için uluslar arası para aklayıcısı Hristo Biserov’u koruyan L. Mestan’a inat oyumuz: №  9

Kişisel dostluklarıyla çevirdikleri dolaplarla BTK bankasını çökerten ve halkımızı 7 milyar zarara sokan Danael Peevski, Ahmet Doğan ve Lütfü Mestan üçlüsünden savcılıkta hesap sorulması için, şeffaf bir yarın için: Bülten №  9

 

Komünist rejimin, totaliter zulmün cinayetlerine 500 bin insanımızın evinden barkından yurdundan kovulmasına “EVET” deyen HÖH- BSP- “ATAKA” ortaklığına dalaverelerine ve soygun talan politikasına insan ayrımcılığına son verilmesi için kullanılacak bir tek oy var: №  9

 

Halk ile dalga geçen milletvekillerine inat kullanılacak oy:№  9

Atasına “katil” deyenlere inat oylar:  №  9

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × 4 =