Eğitim Haberler

Makedon Dili’nin Bulgar lehçesi olduğu öne sürüldü

Bulgaristan Bilimler Akademisi’nin (BAN) yönetimi, Makedonya Bilimler ve Sanat Akademisi tarafından kabul edilen “Makedon Dili Beyannamesi” ne katılmamaktadır.

Bu belgede, Üsküp’te “Makedon” olarak tanımlanan ayrı bir dil olarak, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi dilinin savunulmasında tarihsel ve dilsel argümanlar var.

Belge çok ciddi bilimsel itirazlara neden oldu, bu nedenle BAN ve Bulgar Dili Enstitüsü, Kiril ve Metodiy Bilim Merkezi ve Tarihsel Araştırma Enstitüsü yönetimi tarafından incelendi.”Üsküp’ün tutumunun yanlış, kabul edilemez ve iki komşu ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğine inanıyoruz. Bulgaristan Bilimler Akademisi’nin pozisyonu oybirliği ile kabul edildi ve değişmeden kalmaya devam ediyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki resmi dil Bulgarcanın yazılı-bölgesel normudur”.

 

BNR