Haberler Sağlık-Spor

Klinik yollar çerçevesinde karşılanan sağlık hizmetleri maliyetleri artırılacak

Başbakan Boyko Borisov, Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan Hekimler Birliği ve Devlet, Belediye ve Bölge Hastaneleri Derneklerinin yönetimleri arasında Başbakanlık konutunda yapılan toplantıdan sonra basına yapılan açıklamada 1 Haziran’dan itibaren çocukların, hamile kadınların, anne sağlığı ve akciğer hastalıklarının tedavisine yönelik klinik yollar çerçevesinde yeterli düzeyde karşılanmayan sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların arttırılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in ifadesine göre amaç, Bulgaristan’da sağlık hizmetleri finansman tutarını artırmak ve özellikle de Bulgaristan’da sağlık sektöründe çalışan sağlık personelinin çalışmalarını değerlendirme faaliyetini iyileştirmek için önlemler almaktır.

Başbakan’a yapılan görüşme için teşekkür eden Bulgaristan Hekimler Birliği Başkanı İvan Macarov, klinik yollar çerçevesinde yeterli düzeyde karşılanmayan çocukların, hamile kadınların, anne sağlığı ve akciğer hastalıklarının tedavisine yönelik sağlık hizmetlerinin maliyeti konusunda en hızlı bir şekilde müzakerele başlanması gerektiğini kaydetti.

Macarov,”Bugün kararlaştırılan önlemler, sürdürülebilir bir uygulama haline gelmeli” diye vurguladı.

Bulgaristan Hekimler Birliği, klinik yollar çerçevesinde karşılanan sağlık hizmetleri maliyetlerinin ek kaynaklar sağlanarak artırılmayıp bu yıl hastane hizmetlerine ayrılan kaynaklardan tasarruf edilen miktar olursa önceki yıllar için limit üstü tutarların orantılı olarak ödenmesi için kullanılmasında ısrar etmektedir.

Sofya Pirogov Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Asen Baltov, klinik yollar çerçevesinde karşılanan çocuk ve anne sağlığına yönelik tedavi hizmetleri maliyetinin artırılmasının ülkede ana ve acil sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Profesörün ifadesine göre, üniverite hastaneleri, sağlık uzmanlarının yeterince maaş almadıklarının söylenebileceği düzeyde değildir. Prof. Dr. Baltov, klinik yollar çerçevesinde karşılanan çocuk ve anne sağlığına yönelik tedavi hizmetleri maliyetinin artırılmasının, sağlık uzmanı maaşlarının artırılmasına yol açacağını belirtti.

Prof. Dr. Baltov, sağlık sisteminde olumlu anlamda oldukça değişiklik yapıldığını ve ilerde işlerin normal seyrine girmesi beklendiğini ifade etti.

Sofya Aleksandrovksa Üniversite Hastanesi Müdürü Doç. Dr. Kostadin Angelov, sağlık hizmetleri için ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu ve şimdiye kadar alınan önlemlerin ilave kaynak sağlanması olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Angelov’un ifadesine göre klinik yollar çerçevesinde karşılanan çocuk ve anne sağlığına yönelik tedavi hizmetleri maliyetinin artırılması, şimdiye kadar normal çalışan ve işlevlerini yerine getiren sağlık kuruluşlarının gelirlerini arttırmasına imkan verecektir ve sonuç olarak, doktorların ve sağlık profesyonellerinin maaşlarının artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Kırcaali Hastanesi İcra Müdürü Prof. Dr. Todor Çerkezov, ülkenin değişik bölgelerindeki ve bölge hastanelerinde zor koşullarda çalıştıklarını ekledi.

 

Kırcaali Haber