Ekonomi Haberler

İktisat Odası iş sektörünün desteklenmesinde ısrar etti

Bulgaristan’daki iş sektörü, vatandaşların hayatı ve sağlığının korunması amacı ile 27 Kasım’da getirilmesi düşünülen önlemler türünden kısıtlamaların uygulanmasının gerekli olduğunu anlıyor.

Bulgaristan İktisat Odası tarafından bu yönde görüş belirtilirken buna benzer kısıtlamalar getiren diğer ülkelerde ekonomiye destek amaçlı geniş çaplı önlemlerin de uygulamaya konulduğu vurgulandı.

Oda tarafından ülkedeki iş sektörünün desteklenmesine yönelik ulusal programın hazırlanması yolu ile kısıtlamalardan etkilenenlere kısa sürede tazminat alınması imkanının sağlanması istendi.

İş sektörü temsilcileri, pandeminin başlamasından ve ülkede olağanüstü hal ilanından 8 ay sonra karşılıksız yardımın büyük bölümünün henüz sektöre ulaşmadığını hatırlattılar.

BNR