Kültür-Sanat

“Soğuk pınar-berrak su”

Bir zamanlar tek su kaynağı pınarlarmış. Daha sonra doğa özellikleri gözönünde bulundururarak farklı su tesisatları kuruluyor. Özellikle dağ bölgelerinde bunlardan birçoğu bugün de kullanılıyor. Halk inançlarına göre, pınar öteki dünyaya giden bir tür yoldur. Büyük Bulgar etnografya uzmanı Profesör Hristo Vakarelski şöyle yazıyor: “ 19.asrın sonuna kadar içme suyu ve ev ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan […]