Haberler Sağlık-Spor

Bulgaristan’da vatandaşların yarısından fazlası aile doktoruna gitmiyor

Endişe verici istatistikler, Bulgarların yüzde 52’sinden fazlasının 2017’de bir kez bile aile doktorunu ziyaret etmediğini gösteriyor. Eurostat AB ülkelerinde aile hekimi ziyaretlerinin sıklığı ile ilgili çalışması bunu gösterdi. Üye devletler için bu oran yüzde 24’tür.Bulgarların yaklaşık yüzde 20’si aile doktorlarını yılda 1 ya da 2 kez ziyaret ederken, vatandaşlarımızın sadece yüzde 5’i yılda 10 kezden fazla doktorunu ziyaret etti. Olumlu bir örneği, yılda 10 defadan fazla aile doktorunu ziyaret eden Danimarka sakinleri vermektedir. Danimarkalıların yaklaşık yüzde 30’u 2017’de neredeyse her ay yaparken, Lüksemburg, Avusturya, Hırvatistan ve Macaristan vatandaşları da bu oranı takip etti. Diş hekimi ziyaretlerine gelince, Bulgarların yaklaşık % 80’i 2017’de diş hekimi ziyaret etmedi. Yüzde 18’i, 1-2 kez ve sadece yüzde 2’si yılda 5 kezden fazla diş hekimine gitti. Ulusal İstatİstik Kurumu’na göre , 2017’de Bulgaristan’daki aile hekimlerin sayısı 4500’un üzerinde ve diş hekimleri 8000’in üzerindedir.

 

BNR