Eğitim Haberler

Bulgaristan’da uzaktan eğitim sorun yaratıyor

Uzaktan eğitimöğretim dengesizliklerini derinleştirerek, çocukların bilgi dağarcığını daraltıyor, okuldan ayrılan çocuk sayısını  artırma tehlikesi doğuruyor. Bu, öğretmenlerin çabalarına ve çabuk uyum sağlamalarına rağmen oldu.

Bunu Eğitim Bakanlığının uzaktan gerçekleştirilen dijital öğretimle ilgili analizi gösterdi.

Öğrencilerin üçte biri ders çalışmaya yeterince zaman ayırmadı. Derslere katılmama halleri yüzde 70 arttı. Öğrencilerin yüzde 38’inin bilgisayarı yok.  Büyük şehirlerdeki öğrencilerin ancak yüzde 43,5’inin İnternete erişimi var. Köylerde bu oran yüzde 12.5’tir. Öğretmenlerin yüzde 40’ı ve okul müdürlerinin yüzde  60’ına göre uzaktan öğretim sırasında öğrencilerin bilgi seviyesi kötüleşti. Buna bağlı olarak, yeni ders yılında Bakanlık eğitimin yüz yüze gerçekleştirilmesinde ısrar edecek.

BNR