Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişi, Eğitimci Yazar
Yorum

İslam’ı Müslümanlarla veya İslam Devletleri ile Yargılamak

Nevzat ÖZTÜRK İlahiyatçı, Eğitimci Yazar İslam, Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Müslüman olmak bu teslimiyeti kabul etmek, gerçek anlamda inanan yani mümin olmak ise bu kabulü, hayırlı ve güzel eylemler ile ortaya koymaktır. Çünkü Müslüman olmanın beraberinde getirdiği son derece önemli sorumluluklar vardır. İslam’ın istediği şeyler, her anlamda insanın aklını, vicdanını ve insanlığını harekete geçirecek […]

Yorum

İslam’da Radikalizme Yer Yoktur

Nevzat ÖZTÜRK İlahiyatçı, Eğitimci Yazar “Radikalizm”, Latince bir kökten gelen “Radikal-kökten” kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Köklü değişimci, köklü yenilikçi, aşırılıkçı, aşırı tutucu, aşırı yenilikçi, temelden yıkıp-yapıcı, fundamantalist gibi anlamları çağrıştırır. Bugün özellikle Batı dünyasında yaygın biçimde kullanılan “Radikal İslam” kavramı, İslam’ın ve Kuran’ın özüne bütünüyle aykırı bir anlayış olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. […]

Yorum

Niçin “Türk Dünyasında Kadın” Konulu Konferansı?

Nevzat ÖZTÜRK İlahiyatçı, Eğitimci Yazar Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi(BGSAM) ile Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği(BULTÜRK) 09 Mart-2019-Cumartesi Saat 12:00’de Bayrampaşa Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde “Türk Dünyasında Kadın” konulu konferans düzenliyor. Konferansa alanında araştırmalar yapmış, akademisyen, yazar ve uzman kişiler konuşmacı olarak katılıyor. Niçin böyle bir konferans, nerden çıktı? BULTÜRK Genel Başkanı Basın […]

Yorum

Tarih Bilinci ve Rafet Ulutürk

Bir milleti millet yapan hasletler vardır. Bu hasletlerin başında tarih bilinci gelir. Nasıl ki; bir birey geçmişte yaptığı hatâları, yaşadığı felaketleri unutur, iyi ya da kötü, başına gelenler üzerinde kafa yormaz, onlardan ders almadığında kendi geleceği açısından kabul edilemez ve sakıncalı bir durum meydana gelecektir. O bireyin kafasında ve ruhunda bir bilgi, duygu ve deneyim […]