Български

Проф. д-р инж. Иван Марков е новият ректор на УАСГ

Проф. д-р инж. Иван Марков беше избран за ректор от Общото събрание на Университета за архитектура, строителство и геодезия на 17 декември 2015 г. Изборът беше извършен след балотаж в надпревара с досегашния ректор проф. д-р инж. Красимир Петров, мандатът е за 2016-2019 г.

Проф. Иван Марков е досегашен декан на Строителния факултет. Другите кандидати бяха доц. д-р инж. Георги Иванов, проф. д-р инж. Стойо Тодоров, проф. д-р инж. Красимир Петров, проф. д-р инж. Фантина Рангелова и проф. д-р инж. Славейко Господинов.

Проф. Иван Марков е професор в катедра “Строителна механика”, от 2012 г. е декан на Строителния факултет. Завършил е Техническия университет – София, като инженер-специалист по приложна математика, от 1986 г. има степен “доктор” от УАСГ. Многобройни специализации, над 45 публикации по строително инженерство и числени методи в строителната механика, водил лекции и упражнения по строителна механика, устойчивост на строителни конструкции, динамика на строителни конструкции, приложна теория на еластичността и пластичността, метод на крайни елементи, автоматизирано проектиране на конструкции, динамика и устойчивост на хидротехнически съоръжения, строителна статика.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − 9 =