Български

Над 40 сътрудници на комунистическите служби са участвали в приватизацията през 1995 г. при кабинета Виденов

COMDOS – Решения
Написано от Христо Христов
Сряда, 24 Юли 2019 10:16
alt

В приватизацията през 1995 г. по времето на кабинета на Жан Виденов (на снимката лидерът на БСП) са участвали над 40 сътрудници на тоталитарните комунистически служби | Снимка: БТА.

Общо 42 лица, участвали в приватизацията през 1995 г. по време на еднопартийния кабинет на БСП начело с лидера ѝ Жан Виденов, са с принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

Това установи Комисията по досиетата при проверката на приватизацията за конкретната 1995 г.

По закона за досиетата тя е задължена за извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях.

Проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 121 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в 106 от тях – по отраслови министерства  за 1995 г.

Проверката е засегнала общо 1090 лица. От установените 42 души с принадлежност към тоталитарните служби Комисията е обявила данните за 30 от тях (решение №2-1669 от 22 юли 2019 г.). Останалите 12 са починали и по закон в тези случаи данните не се огласяват публично. Разкритите 30 сътрудници са:

 • Атанаска Николова Мавродиева Енглбрехт, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЗММ – ИНВЕСТ” ООД, СМОЛЯН;
 • Венко Христов Цинцаров, член на управителен  орган /Управителен съвет / на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АЛФА ТРАКИНГ” АД, СОФИЯ;
 • Георги Петров Бойчев, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЗММ – ИНВЕСТ”  ООД, СМОЛЯН;
 • Господинка Димитрова Ламбрева, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЧАЙКА – ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ”  ООД, ВАРНА;
 • Димитър Иванов Петров, лице – купувач по договор за приватизационна продажба – на “МЕТАЛУРГИМПЕКС” – ЕООД, СОФИЯ;
 • Емил Георгиев Трифонов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ОРИОН – СКИ” АД, ЧЕПЕЛАРЕ;
 • Жанина Цачева Гечовска, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ”  /„МГ ТОХЕЛС ЕНД РИЗОРТС”/ АД, СОФИЯ;
 • Живко Богомилов Арабаджиев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на “ХАН КРУМ” – ЕООД, ХАН КРУМ;
 • Иван Василев Параскевов, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “СЕМА” ООД,  ШУМЕН;
 • Йовко Станчев Дойнов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – предмет на договор за приватизационна продажба – “БРИЗ” ЕАД, СРЕДЕЦ, едноличен собственик и управител на фирма –  купувач по договор за приватизационна продажба -“БРИЗ ИД” ЕООД, БУРГАС;
 • Кирил Тодоров Ботев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба – “РИЛА – САМОКОВ” – ООД, САМОКОВ;
 • Кирчо Георгиев Кирчев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – предмет на договор за приватизационна продажба – “МЕТАЛ” – ЕАД, ВАРНА, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “МЕТАЛ – ИНВЕСТ” АД, ВАРНА;
 • Лъчезар Томов Сиртов, управител на фирма –  предмет на договор за приватизационна продажба – “НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – Х”  ЕООД, ХАСКОВО, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на “НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – Х”  ЕООД, ХАСКОВО;
 • Любен Георгиев Бочуков, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АЛОМ” ООД, ХАСКОВО;
 • Марин Коцев Маринов, управител на фирма –  предмет на договор за приватизационна продажба – “СЕМЕНА – ШУМЕН” ЕООД,  ШУМЕН;
 • Мария Апостолова Сярова, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “СТРАЛДЖА – КЕРАМИКА-9” ООД, СТРАЛДЖА;
 • Митко Веселинов Николов, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “СТРАТОС – СЕРВИЗ”  ООД, СОФИЯ;
 • Михаил Иванов Трифонов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АГРОЦВЕТ” /”БАЛКАНФРУТ”/ АД, ПЛОВДИВ, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АГРОМАР” ООД /”МУЛТИАГРЕКС” АД – Любомир Д. Донев/, СОФИЯ;
 • Младен Драганов Костов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – предмет на договор за приватизационна продажба – “ИНТЕРХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ” – ЕАД, БУРГАС;
 • Недялка Стоева Сандалска-Генкова, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба –  “БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ” /”МГ ХОТЕЛС ЕНД РИЗОРТС” АД, СОФИЯ;
 • Николай Христов Найденов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “БУЛФРАХТ – СОФИЯ” АД, СОФИЯ;
 • Огнян Георгиев Мутев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на “МЕТАЛУРГИМПЕКС” – ЕООД, СОФИЯ;
 • Панайот Русинов Панайотов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АКВИЛА – 94” АД, АЙТОС;
 • Румен Василев Рачев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на “ГАРАНТСТРОЙ -91 А” ЕООД, БОТЕВГРАД;
 • Стефан Николов Гогов, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЗММ – ИНВЕСТ” ООД, СМОЛЯН;
 • Стою Николаев Попов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ – 96” /”ЕЛИНВЕСТ”/ АД, ХАСКОВО;
 • Стоян Ангелов Чакъров, управител на фирма –  предмет на договор за приватизационна продажба – “ТУРКОМЕРС” – ЕООД, ПЛОВДИВ, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на “ТУРКОМЕРС” – ЕООД, ПЛОВДИВ;
 • Стоян Георгиев Георгиев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ” АД, СОФИЯ;
 • Стоян Димов Илиев, член на управителен орган /Общо събрание/ – съдружник във фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “ЧАЙКА ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ” ООД, ВАРНА;
 • Теодор Константинов Гагашев, член на управителен  орган /Управителен съвет/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “АЛФА ТРАКИНГ”АД, СОФИЯ;
 • Филчо Станков Колев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма – купувач по договор за приватизационна продажба – “МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС -ВАРНА” АД,  ВАРНА.

Към решението си Комисията по досиетата е публикувала и списък от още 57 участници в приватизацията, които не са проверени.

По информация на независимия държавен орган проверката на участниците в приватизацията се е забавила значително заради бавното предаване на необходимите данни от Агенцията по приватизация.

До момента Комисията по досиетата е обявила проверките на участниците в приватизацията през 1993 и 1994 г.

Alıntı: https://desebg.com/reshenia/4067-2019-07-24-08-16-58

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × three =