Над 240 000 българчета са напуснали задължителното си образование според данни на националната статистика, цитирани от БНР. Най-голям е бил броят на напусналите образование през учебните 2002 – 2003 и 2003 – 2004 години – по над 31 000.

За миналата учебна 2011- 2012 г. при общ брой на учащите от близо 758 000 са напуснали в различна степен образованието си 18 450 българчета.

Анализ на Евростат за образованието в Европейския съюз отчита тенденцията, че приблизително едно на всеки седем деца в Евросъюза прекратяват обучението си по-рано от обикновено и това оказва значително влияние на икономиката и обществото в Евросъюза. Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко това ще се отрази на възрастовите групи 15-19 години и 20-24 години.

Според данни на Евростат делът на преждевременно напускащите образование младежи варира значително в ЕС – има 26 региона, в които 1 на всеки 10 младежи прекратява не навреме обучението си. По-голямата част от тези райони са концентрирани в Централна и Източна Европа (включително и България) и отчитат едни от най-ниските съотношения на напускащи прибързано образованието си младежи.

Най-значителен ръст от 1 на 5 преждевременно напускащи младежи се отчита в Южна Европа – районите на Испания, Португалия, Малта, островите на Италия. Подобни тенденции се регистрират и в слабо населени райони на Норвегия, Исландия и Турция, се посочва в анализа на Евростат.

Reklamlar