Български

Изследване: Мюсюлманите в Европа ще стават все повече

Броят на мюсюлманите в Европа ще продължи да расте: до 2050 делът им на Стария континент може да нарасне двойно, сочи изследване на “Пю Рисърч”, изготвено на базата на три сценария. Доколко надеждни са подобни прогнози?

Едно е сигурно: броят на мюсюлманите в Европа ще продължи да нараства. Това прогнозира влиятелният вашингтонски изследователски център “Пю Рисърч”. Две са причините за това развитие, смятат изследователите: от една страна мюсюлманите раждат средно повече деца от немюсюлманите, а от друга страна очакванията са, че и занапред по-голямата част от хората, пристигащи в Европа, ще бъдат мюсюлмани. Неясно е само с колко точно ще нараства броят им, посочват авторите на изследването и разглеждат три възможни сценария.

Сценариите

В момента мюсюлманите съставляват 4,9 процента от населението на Европа, като разпределението им в различните европейски страни е твърде неравномерно – от 25,4% в Кипър, до под 0,1 процента в Полша. България има сравнително висок дял на мюсюлманското население – 11,1%. В Германия мюсюлманите съставляват 6,1 на сто от населението на страната.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

six − 4 =