Yaşam

ЕuroChicago: Bulgaristan’da majoriter seçimler kurtuluş değil

ЕuroChicago: Bulgaristan’da majoriter seçimler kurtuluş değil, bunalımdan çıkma denemesidir.

stamatov-bg

Petır Stamatov.

Bulgar parlamentosu çalışmalarında dış ülkelerde bulunan soydaşlarımız ve onlarla ilgili politikalar zurnanın son deliğidir

Yunanistan, Türkiye, İspanya ya da Birleşik Amerika’da veya başka bir dış ülkedeki Bulgar seçmenlerinin sayısı tam olarak bilinmeden majoriter sisteme göre belgelendirme yapılırken, onların kendi milletvekilini tam nerede seçeceklerini isabetli belirleme yapılabilir mi? Mesela Birleşik Amerika’da Avrupa ülkelerinden çok daha az seçime katılıyor. Euro Chicago kurucusu Stamatov bu yorumu BG devlet denetçisi (ombudsman) Maya Manolova Seçim Yasası’nda yeni değişiklikler yapılması önerisini meclise sunduktan sonra yaptı.

Bazı görüşler öne çıktı. Örneğin bazı seçmenler çifte vatandaşlığını gizleyebilir ve yalnız Bulgar vatandaşlığını gösterebilir. İlgili beyannameyi doğru doldurup doldurmadığımı kim denetleyecek, çünkü benim Panama veya Türkiye’de ikinci bir vatandaşlığım olabilir ve ben yine de ABD’de ikamet edebilirim.  Sonra Bulgaristan’ın milli doktrini olmadığına göre, ülke aktif dış politika yürütmediğinden dolayı, 240 milletvekilinden 9’unun dış ülkelerdeki Bulgarlar tarafından seçilmiş olmasının taşıdığı önem ne olabilir?


Stamatov dış ülkelerdeki Bulgaristan vatandaşları için önemli olanı şöyle açıkladı:

“Şahsen benim için Slavov, Andreev ve Lilov’un meclise sunduğu öneri daha önemlidir. Onların sunduğu yasa değişikliğinde, dış ülkelerdeki yerel Bulgaristanlı topluluklarının inisiyatifiyle Bulgaristan’ın dünyadaki diplomatik temsilciliklerinde DANIŞMA ORGANLARI oluşturulmasını isteniyor.

2000 yılında kabul edilen kanunda, Büyükelçilik ve konsolosluklarda benzer Kamu Konseyleri kurulması öngörülmüş olsa da, BG Dış işleri bakanlığında yapılan görüşmelerde de, bu organın oluşturulması her defasında gönüllü olarak nitelendi. Bu da son 16 yılda Dış İşleri Bakanlığımızın bu yönde tek adım atmamasına neden oldu.

Bulgaristan Cumhuriyeti dışında başka bir ülkede yaşayan Bulgaristan vatandaşları yasanın değiştirilmesini öngören üç kişi tarafından sunulan bu öneri, böyle bir organ kurulmasını kendileriyle yapılan temas ve görüşmelerde defalarca isteyen Bulgaristan vatandaşlarının ısrarı üzerine hazırlanmış ve sunulmuştur. EuroChicago yayını Büyükelçilik ve konsolosluklarda bölge organlar oluşturulması için yıllardan beri çalıştığı gibi, mektuplar kaleme aldı ve yayınlar yaptı, değişik kurumlarla temasa geçti, halen bu yasa değişikliğini öneren milletvekilleri ile de ortak çalışmalarda bulundu.

Yasa değişikliğinin gerekçesinde şöyle deniyor: Halen Bulgaristan nüfusunun üçte biri devamlı dış ülkelerde kalıyor. Bulgaristan Cumhuriyeti dışında bulunan Bulgaristan vatandaşları yasasında kurulması öngörülmüş olan danışma ve temsili organlar ya çalışmıyor veya etkin olabilme yollarını bulamamıştır.


  1. halk meclisi çalışmaları son aylarında olduğundan dolayı, yeni Cumhurbaşkanı’nın görevine başlamasıyla tatil edileceği dikkate alındığında, Dış Ülkelerde Yaşayan Bulgaristan Vatandaşları Yasasının etraflıca tartışılmasına gerekli zaman ayrılacağına inanmıyoruz. Buna rağmen, yeni seçimler dikkate alınarak Büyükelçilikler ve Konsolosluklara bağlı Danışma Ortanı kurulması çok önemli olduğundan mutlaka görüşülmesini ve onaylanmasını rica ediyoruz.

Bulgaristan Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, dış ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşlarıyla ilgisi olan tüm devlet kurumları, dış ülkelerdeki Bulgaristan vatandaşlarının yaşadıkları bölgelerde yerel temsilci seçmeleri ve yasal temsilcileri olmasının önemini anlayıp destekte bulunacaklardır.

Bulgar devleti, değişik kurumları aracılıyla, dış ülkelerdeki soydaşlarımızla ilgili nasıl bir siyaset yürütüleceğini çok uzun zaman düşünme ve belirleme olanağı buldu. Bazı işlerin yapılması ve kimi yerdi adım da atılmış olmasına karşın, Bulgar meclisinde ve ilgili bazı kurumlarda,  dış ülkelerdeki soydaşlarla ilgili siyaset kavalın son deliği olmaya devam ediyor. Biz dış ülkelerdeki soydaşlarımıza karşı tutumun değişmesinden yanayız. Kurumlar çalışır duruma gelmelidir.

EuroCicago yayınları olarak, son seçimle birlikte yapılan halkoylaması sonuçlarıyla ilgili görülerimiz şunlardır:  Sıradan insanlarımız mevcut durumun ikiyüzlülüğünü daha fazla yaşamak istemiyorlar. Halk oylaması sonuçları ortadadır. Şimdi millet meclisi olayı görüşmez ve atlarsa, baharda yapılacak erken genel seçimin sonuçları asla öngörülemez. Majoriter seçimler bugünkü Bulgaristan için bir kurtuluş sayılamaz, fakat her gün biraz daha battığımız siya bataklıktan çıkmamıza doğru atılacak bir adım olabilir.

Faktor bg.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen + fourteen =