Български

В кои гадове цените на земята са най-високи

В Добрич нивите са поскъпнали с 270% за десет години

За година цената на земята у нас се е вдигнала със 7,4 на сто, показват последните данни на НСИ. Така през през 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1053 лв. за един декар.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица – 1122 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 37.6 на сто.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район – 1462 лв. на декар, което е със 7.7 на сто повече спрямо предходната година.

Миналата година средната цена на сделките в района с най-скъпа земеделска земя у нас е достигнала 1964 лв., като се доближава до нивата си от 2017 г., когато е била 2032 лв. и е поскъпнала с 15,7% спрямо 2018 г.

За сравнение през 2010 г. цената на земята в Добрич е била едва 531 лв. за декар, което е ръст от 270% за десетгодишния период. По градове след Добрич най-скъпа е земеделската земя в Силистра – средно 1382 лв. на декар през 2019 г., което е минимално повишение спрямо 1379 лв. година по-рано.

Aнастасия Шлапс

На трето място се нарежда София с 1135 лв. за декар, което е значително повишение спрямо 2016 г. (за 2017 г. и 2018 г. не са налични данни), когато средната цена на земеделската земя в столицата е била едва 540 лв.

Средната цена на декар земеделска земя през 2019 г. е над 1000 лв. и във Враца (1024 лв.), Разград (1091 лв.), Русе (1092 лв.) и Варна (1069 лв.).

Губим ли земята си, ако някой я използва без съгласието ни

През 2019 г. цената на земеделската земя е нараснала в почти всички големи градове у нас, включени в статистиката на НСИ. Най-голям спад е отбелязан в Шумен и Търговище със съответно 14,4% и 10,7%. Земеделската земя е поевтиняла и в Ловеч и Пловдив.

В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1138 лв. на декар, а в Северозападния район – 967 лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3.6 и 9.4 на сто. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всичките шест статистически района.istock

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2 на сто по-малко спрямо 2018 година. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43.8 на сто по-висока спрямо предходната година.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район – 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелязва незначителен спад с 1.4 на сто.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния – 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година – съответно с 1.7 и 4.2 на сто.

Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

BULGARISTAN DA TARIMCILIK VE GIDA - PDF Ücretsiz indirin