Borçlu şirketlerin vergilerini ertelemesi için imkan sunuluyor

Milli Gelirler Kurumundan (NAP) geçici olarak mali sıkıntılar yaşayan ve banka hesaplarına haciz gelmiş her hangi bir şirketin kurumdan acil ödeme için yetki talebinde bulunmasıyla borçlarını taksit taksit ödemek istediğine dair başvuruda bulunabileceği bildirildi. para

Prosedüre göre icra memuruna yazılı dilekçe sunulması şart. İcra memuru, borçlunun banka hesabına yatırılan paranın belirli bir kısmının devlete olan vergisinin ödenilmesi için tutulmasını, diğer kısmının ise şirketin temel faaliyetleriyle ilgili yapılan anlaşmalar üzere acil ödemelere harcanmasına karar verebilir.

Acil ödemeler için yetki verilmesini gerektiren koşullar borçlunun temel faaliyetine ilişkin ödemelerin anlaşmalar üzere zorunlu olması ve bu ödemelerin geciktirilmesi veya ödenmemesi borçlu bakımından kötü sonuçlar doğurmasıdır.

NAP yetkilileri borçlunun banka hesabına göre belirlenecek aylık miktar paranın da anlaşılabileceğini belirttiler. Borcunu taksit taksit ödemek isteyenlerin böyle bir imkan verilmesi için hesap durumu belgesi, acil ödeme yetkisi talep ettiği döneme ilişkin gelir ve gider tahmini sunması gerekir. Ayrıca tahakkuk eden faiz ile tüm borçların teminat altına alınması gerekir. Böyle durumlarda genellikle borçlunun sahip olduğu taşıt araçları, makineler, ekipman, taşınmaz mülk gibi mülkiyeti üzerine teminat ipoteği kurulur.

Vergi kurumundan genelde acil ödemeler için yetki belgesi 1 ile 3 ay süreliğine çıkartılır, fakat borçlunun sözleşmedeki maddelere uyması halinde uzattırılmasına her hangi bir engel olmadığı bildirildi. Bu belgenin çıkartılması prosedürü genelde 7 günden fazla sürmez.

NAP kurumundan son 6 ayda bu belgenin 6 000’den fazla şirket tarafından talep edildiği ve onların toplam 450 milyon levalık borçları konusunda taksit taksit ödenmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir