2014-2020 milli sağlık stratejisi

2014-2020 milli sağlık stratejisi parlamenter sağlık komisyonunun bir oturumunda tanıtıldı. Birinci stratejik amaç, Bulgaristan nüfusunun sağlığı, güvenliği ve gönencinin AB’nin ortalama seviyesine kadar iyileştirimesidir. İkinci stratejik amaç, ulaşılır ve kaliteli sağlık hizmetleri için sağlık sisteminin değiştirilmesidir. Üçüncü amaç, birleşik bir bilgi sisteminin yürürlüğe getirilmesidir. Dördüncü stratejik amaç, artan sağlk gereksinimlerinin karşılanması için insan kaynakları kapasitesinin sağlanmasıdır. Beşinci amaç ise bilimsel bilgilerin ve yeniklerin geliştirilmesidir. Milli sağlık stratejisinde politikalar ve sürece katılanların rolü tarif edilmiştir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir